«

»

Jun 21

The stress

Coping with stress is a really hard thing. It’s how you go with the ride and adapt to it. I find that stress at work is more than at home. At home the stress has a feeling to it that’s unbearable.

image

image

Stress làm  mình mệt lam. Stress ở nhà đâu rát nhiều.  Uống nuoc cho nhiều de co sức ma lam việc ở sở. Bây giờ moi biết …… thương vợ vô điều kiện, minh không phải mình cần sex. Tiền làm ra dược, tuổi vui vẽ cua con sẻ mất.

image

image

image

Cardin mà chết sớm con bao hiem nhan tho….ước mơ mình khong phải đi lam mà đau tim….